Công an chung sức xây dựng nông thôn mới

05/03/2020 - 05:43

 - “Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng công an toàn tỉnh thu được nhiều kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển…” - đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

A A

Trao thưởng cho các tập thể

Theo đó, công tác triển khai thực hiện Chỉ tiêu 19.2 - Tiêu chí 19 xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được lực lượng công an toàn tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. từ đó, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không ngừng phát triển, nhất là ở địa bàn nông thôn.

Ban chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 19 - Chỉ tiêu 19.2 từ tỉnh đến huyện được củng cố và phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM cùng cấp. Bên cạnh đó, sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Năm 2019, trên địa bàn nông thôn tỉnh An Giang phạm pháp hình sự xảy ra 125 vụ (không tăng, không giảm so năm 2018); tệ nạn xã hội xảy ra 732 vụ (giảm 212 vụ), giảm trên 22% so năm 2018; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 66 vụ, làm 63 người chết, 32 người bị thương (giảm cả 3 tiêu chí). Năm 2019, toàn tỉnh có 112/119 xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, chiếm tỷ lệ trên 94%; 97/119 xã đạt chuẩn Chỉ tiêu 19.2 - Tiêu chí 19, chiếm tỷ lệ trên 81%, còn lại không đạt do để xảy ra trọng án, phát sinh tội phạm và người nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và đoàn thể các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp, liên tịch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Trong đó, tổ chức gần 1.100 cuộc họp dân, có gần 96.000 lượt quần chúng, cán bộ, công chức, học sinh tham dự; phát gần 49.000 phiếu tố giác tội phạm (trong đó có gần 1.800 phiếu có giá trị), cung cấp qua điện thoại gần 7.000 tin, xử lý 2.550 tin và giúp công an làm rõ 1.360 vụ, liên quan 3.892 đối tượng

“Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an đảm bảo phục vụ tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, công an các cấp phải nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của công an cấp trên, bám sát nghị quyết, kế hoạch công tác công an năm 2020 của Công an tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương để kiểm điểm, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm cho địa phương mình và đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Việc xác định mục tiêu, yêu cầu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh đặt ra năm 2020 và những năm tiếp theo để tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xã…” - đại tá Lâm Thành Sol yêu cầu.

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG