Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

24/10/2019 - 10:18

 - Sáng 24-10, UBND TX. Tân Châu long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thị xã đã đến dự.

A A

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

Các chức sắc tôn giáo và nhân dân trên địa bàn xã Châu Phong đến dự lễ

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Bằng công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và cờ thi đua, bảng tiền thưởng tượng trưng cho xã Châu Phong...

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

...và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài; Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Minh Hùng trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí, để xã Châu Phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới trong nhân dân; nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xem đây là nhiệm vụ chính trị trong tâm trong thời gian tới; khuyến khích nhân dân phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao đời sống, cũng như đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về nông nghiệp công nghệ cao…

Đến nay, TX. Tân Châu đã có 4 địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã nông thôn mới”, gồm: Long An, Phú Vĩnh, Tân An, Châu Phong.

Tin, ảnh: MINH HIỂN