Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Tịnh Biên

31/03/2023 - 18:41

 - Chiều 31/3, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Tịnh Biên, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

A A

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Tịnh Biên

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tịnh Biên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên, có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương..

Đồng thời, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao và nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện…

THANH TIẾN

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu