YouTube thanh lọc 'tài khoản rác,' đe dọa hàng loạt kênh video

YouTube thanh lọc 'tài khoản rác,' đe dọa hàng loạt kênh video