Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025)

03/06/2020 - 16:10

 - Sáng 3-6, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Bỏ phiếu bầu Chi ủy Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025)

Chi ủy Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Lãnh đạo huyện Châu Phú chúc mừng Chi ủy Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội đã bầu Chi ủy Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê, Chánh văn Phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện giữ chức Bí thư Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú đề ra mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND và HĐND huyện.


Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ....

MỸ LINH