Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

30/07/2020 - 14:19

 - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, sáng 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

A A

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh tặng hoa các đồng chí các đồng chí cấp ủy viên không tái cử khóa mới

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành  đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;  2 đồng chí Từ Thanh Khiết và Lê Phước Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Tân được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế so sánh của địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định 3 khâu đột phá, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Cụ thể, phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra 15 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: phấn đấu giá trị sản xuất (GO) giá so sánh 2010 đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 79.391 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người (theo chuẩn nông thôn mới) đến năm 2025 đạt 70-75 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5% - 2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%; xây dựng hoàn thành “Huyện nông thôn mới” vào năm 2025 và có 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; phấn đấu vận động quỹ khuyến học, khuyến tài toàn huyện trên 15 tỷ đồng…

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành thay mặt đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Theo đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Xây dựng và triển khai chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và có tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời...

TRUNG HIẾU