Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024

24/07/2019 - 15:03

 - Trong 2 ngày 23 và 24-7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho gần 5.480 hội viên trên địa bàn thành phố.

A A

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu quyết  các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2024

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 31 đồng chí vào Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  TP. Châu Đốc khóa VIII; đồng chí Huỳnh Duy Thanh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  TP. Châu Đốc, nhiệm kỳ 2019 – 2014

Với khẩu hiệu “Thanh niên Châu Đốc đoàn kết, sáng tạo, lập thân, khởi nghiệp xây dựng thành phố du lịch, văn minh hiện đại”, đại hội đã thống nhất thực hiện các chỉ tiêu: tư vấn, hướng nghiệp cho 7.500 thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 5.000 lượt thanh niên; 100% cơ sở hội thực hiện xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; phát triển mới 7.000 hội viên; nhận đỡ đầu cho cho 10-15 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; vận động 1.000 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện…

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  TP. Châu Đốc đã thực hiện tốt các phong trào “tôi yêu Tổ quốc tôi”; vận động thanh niên thi đua cống hiến; thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc và phong trào thanh niên sống có trách nhiệm, thi đua lập thân lập nghiệp…

THANH TIẾN