Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phường Mỹ Quý

16/05/2019 - 07:55

 - Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) phường Mỹ Quý vừa tổ chức Đại hội đại biểu tín đồ PGHH lần V (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Theo đó, đã suy cử 7 đại biểu tham gia Ban Trị sự, ông Lê Văn Gấu tái đắc cử Trưởng ban Trị sự PGHH phường Mỹ Quý lần IV.

A A

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự PGHH phường Mỹ Quý đã đoàn kết nội bộ, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, tích cực vận động tín đồ tham gia các chương trình đạo sự quan trọng như: phổ truyền giáo lý, từ thiện- xã hội, tổ chức và nhân sự, giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, từ thiện - xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả, qua đó đã hỗ trợ địa phương trong việc cất sửa nhà, nâng cấp xây dựng cầu, đường và chăm lo cho học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo… với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

NGUYỄN HƯNG