Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn An Châu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

28/02/2020 - 14:53

 - Qua 2 ngày (27 và 28-2) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn An Châu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ do Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chọn tổ chức đại hội điểm.

A A

Quang cảnh đại hội

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh tặng bức trướng cho đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XVI ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn An Châu tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thị trấn An Châu đã phát huy thế mạnh về giao thông, vị trí địa lý, địa phương còn nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh; tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, giá trị kinh tế cao. Qua đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thị trấn bình quân đạt 14,78% (so với nghị quyết 14,68%), thu nhập bình quân đầu người đạt 59,165 triệu đồng/người/năm (so với nghị quyết là 31,5 triệu đồng).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn An Châu tiếp tục xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu của sự phát triển. Đảng bộ thị trấn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, phát huy dân chủ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, xem lĩnh vực thương mại - dịch vụ là khâu đột phá. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội thị trấn tiếp tục phát triển, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) 15 đồng chí; đồng chí Phan Thành Phương tái đắc cử Bí Thư Đảng ủy thị trấn.

TRUNG HIẾU