Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Thoại Sơn, giai đoạn 2016 - 2019

18/09/2019 - 15:37

 - Sáng 18-9, 120 nông dân Thoại Sơn đã tham dự Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi huyện lần thứ XII, giai đoạn 2016-2019.

A A

Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Thoại Sơn, giai đoạn 2016 - 2019

Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh

Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Thoại Sơn, giai đoạn 2016 - 2019

Khen thưởng các nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019

3 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ở Thoại Sơn không ngừng phát triển, với 13.834 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 93.15%

 Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi có  quy mô, chất lượng, hiệu quả. Điển hình như mô hình: sản xuất dư lưới trong nhà màng (Vĩnh Phú); sản xuất rau thủy canh trong nhà màng (Vĩnh Trạch); nuôi tôm càng xanh toàn đực (Phú Thuận); trồng bưởi da xanh (Vọng Thê)…

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, nhiều hội viên, nông dân còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tu sửa đường, xây cầu, an sinh xã hội…, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 72 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019. Đại hội đã cử 48 đại biểu tham dự Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

PHƯƠNG LAN