Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Phú Tân

12/09/2019 - 07:01

 - Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông qua những mô hình hay và phát huy vai trò quần chúng nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhiều năm qua huyện Phú Tân luôn đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

A A

Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Phú Tân

UBND huyện Phú Tân khen thưởng các tập thể tiêu biểu tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, Công an huyện Phú Tân đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả thông qua công tác phối hợp các đoàn thể, tổ chức tôn giáo. Cụ thể, phối hợp UBMTTQ huyện tham gia các hoạt động giao lưu, đối thoại với các vị chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng. Qua đó, đã xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn cơ sở, đảm bảo đấu tranh, phản biện có hiệu quả các hoạt động kích động, gây rối, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và địa phương. Trong đó đã tiếp xúc, vận động 339 lượt người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động đồng bào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Công an huyện còn duy trì phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tuyên truyền tín đồ đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi thuyết giảng giáo lý ở địa bàn cơ sở bằng máy chiếu video clip phản ánh tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chia sẻ: “Đây là một trong những cách làm mới, hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Kế hoạch này đã được nâng cấp lên từ tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển hóa sang hành động cụ thể. Người dân đã huy động sức người, sức của trong đông đảo tín đồ vào việc làm từ thiện là giặm vá đường, tự di dời vật dụng lấn chiếm 2m hành lang lộ giới trả lại đường thông hè thoáng”. Bước đầu thực hiện ở 3 xã điểm: Tân Trung, Tân Hòa và Phú Hưng, sau 3 tháng đã triển khai đại trà trong toàn huyện. Các địa phương ra quân láng nhựa, tu sửa, giặm vá “ổ trâu”, “ổ gà” trên 16km đường, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, đắp đất bảo vệ hành lang… tổng số tiền do bà con đóng góp trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, còn một số mô hình, câu lạc bộ của mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội như: Câu lạc bộ đoàn viên, hội viên phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở xã Phú Hưng, Tân Hòa; thành viên gia đình không tham gia tệ nạn xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thạnh Đông, Tân Hòa… đã góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quần chúng nhân dân đã tin tưởng, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, sự phối hợp tích cực từ các đoàn thể còn góp phần quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn cảm hóa, giáo dục 81 thanh niên, đã tiến bộ được 54 đối tượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; cảm hóa đối tượng phạm tội, giúp đỡ người lầm lỗi và các mô hình giáo dục trẻ em tại địa bàn có kết quả tích cực.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Công an huyện Phú Tân, toàn địa bàn có 12 mô hình hoạt động hiệu quả, mỗi địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình, góp phần giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, trong sạch địa bàn, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự. Điển hình là mô hình “Camera an ninh” thực hiện từ nguồn xã hội hóa ở 12 xã, thị trấn; mô hình “Tiếng loa an ninh” ở thị trấn Chợ Vàm, xã Bình Thạnh Đông; mô hình “2 chống, 1 chung” tại xã Phú Bình, các mô hình “Xứ đạo văn minh”, “Xe Honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Tổ cảm hóa giáo dục đối tượng” được nhiều địa phương thực hiện, học tập lẫn nhau và đang tiếp tục nhân rộng. Ngoài ra, Công an huyện còn xây dựng 2 hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về tố giác tội phạm, an ninh trật tự bước đầu hoạt động hiệu quả, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các mô hình còn góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an. Đồng thời, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo thế trận lòng dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên địa bàn.

MỸ HẠNH