Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang nỗ lực vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

23/10/2020 - 06:26

 - Là Đảng bộ cấp trên cơ sở lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng với nhiều loại hình khác nhau, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ và đoàn kết, 9 tháng của năm 2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật.

A A

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá, thảo luận và đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới

Vượt khó, đạt nhiều kết quả

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 116 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 7.000 đảng viên, những năm qua, Đảng bộ Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp (DN). Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Võ Thành Lợi, 9 tháng qua, mặc dù gặp một số khó khăn nhất định do những diễn biến phức tạp, khó lường, kéo dài của dịch bệnh COVID-19, đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng. Song, với quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả khá tốt. Các tổ chức Đảng ở DN phối hợp lãnh đạo đơn vị xây dựng, tổ chức, điều chỉnh kế hoạch vừa duy trì SXKD, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp ủy Đảng cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ mồ côi; tích cực tham gia đóng góp quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán. 

Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã làm tốt vai trò lãnh, chỉ đạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy phát triển SXKD trong các DN. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp, tổ chức thực hiện để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những tháng cuối năm 2020, các cấp ủy Đảng trong khối tiếp tục phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng, nhằm kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, xác định rõ nội dung trọng tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng cơ sở ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, quần chúng tại mỗi cơ quan, DN.

Đảng bộ Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, DN. Tại các tổ chức Đảng các cơ quan hành chính sự nghiệp, trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, hàng tháng, các cấp ủy ban hành nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động người lao động hoạt động SXKD đúng pháp luật; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, DN.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, dân chủ và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích đã đạt được thời gian qua, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

THU THẢO