Đảng bộ thị trấn Tri Tôn đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ

19/05/2020 - 06:46

 - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Tri Tôn (An Giang) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), các chỉ tiêu quan trọng đều thực hiện đạt và vượt so kế hoạch. Nhờ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bộ mặt trung tâm huyện Tri Tôn không ngừng đổi mới, hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, tương xứng tiềm năng phát triển.

A A

Bộ mặt thị trấn Tri Tôn đổi mới

Nâng cấp đô thị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn Nguyễn Văn Sấm cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Tri Tôn đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi 14/16 chỉ tiêu quan trọng, chỉ còn 2 chỉ tiêu gần đạt là tỷ lệ tăng dân số 1,1% (Nghị quyết là 1%) và tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 97,6% (Nghị quyết là 98%).

“Nhìn chung, kinh tế phát triển khá ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Tri Tôn đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 65,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%; tỷ lệ lao động được học nghề 21,76%; giải quyết việc làm 67,34%. Trong khi đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,85%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,76%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 11,52%; đã phát triển thêm được 44 đảng viên mới…” - ông Sấm thông tin.

Là đô thị trung tâm của huyện, thị trấn Tri Tôn đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Ông Sấm cho biết, 5 năm qua, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư làm thay đổi bộ mặt đô thị của thị trấn. Các tuyến đường được mở rộng, nâng cấp, tạo thuận lợi về kinh doanh, dịch vụ, được các hệ thống như: Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, hãng xe Phương Trang, Hùng Cường, các chi nhánh ngân hàng… quan tâm đầu tư.

Quy mô phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị trấn Tri Tôn tăng nhanh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương. Thị trấn Tri Tôn hiện có 1.823 cơ sở thương mại, tăng 842 cơ sở so năm 2015. Trong khi đó, các loại hình dịch vụ khá phát triển, chất lượng ngày càng nâng lên. Thị trấn hiện có 503 cơ sở ăn uống, 46 cơ sở lưu trú, 6 tổ chức tín dụng, 6 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải cùng nhiều loại hình dịch vụ khác như viễn thông, truyền hình được phủ khắp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ kinh doanh của người dân.

Trên địa bàn thị trấn Tri Tôn có chùa Svayton, ngôi chùa cổ Khmer được công nhận Di tích lịch sử kiến trúc quốc gia với bộ kinh lá buông lập kỷ lục Việt Nam, hàng năm thu hút trên 1.500 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu. Đây là một trong những điểm nhấn để thị trấn phát triển thêm các loại hình dịch vụ du lịch, thu hút du khách.

Tập trung khai thác tiềm năng

Cùng với thương mại, dịch vụ và du lịch, những lĩnh vực kinh tế khác cũng có nhiều phát triển. Trên địa bàn thị trấn Tri Tôn có 2 sản phẩm đặc thù đã được đăng ký thương hiệu là tinh dầu chúc và tinh đường thốt nốt nguyên chất Palmania. Đối với nông nghiệp, được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thị trấn tập trung đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ thị trấn Tri Tôn đặc biệt quan tâm. Với việc phát triển thêm 44 đảng viên mới, số đảng viên của thị trấn được nâng lên 459 đồng chí (chiếm 2,4% dân số), trong đó có 50 đảng viên là người dân tộc thiểu số Khmer. Hàng năm, tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và cơ sở Đảng đạt 100%. Kết quả đánh giá tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt 93,4%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Tri Tôn chọn chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, huy động mọi nguồn lực xây dựng thị trấn phát triển toàn diện và bền vững”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn Nguyễn Văn Sấm cho biết, về quan điểm phát triển, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển.

Đảng bộ thị trấn xác định, phát triển kinh tế phải gắn với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững; phát triển kinh tế phải gắn chặt với quốc phòng - an ninh. Về cơ cấu kinh tế, phải phát huy tiềm năng, thế mạnh của thị trấn Tri Tôn, cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp đô thị, trong đó mũi nhọn kinh tế là thương mại - dịch vụ và du lịch.

Thị trấn Tri Tôn sẽ tập trung huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế và toàn xã hội, tạo động lực khuyến khích chuyển dịch, phân bổ và sử dụng các yếu tố sản xuất, nhất là vốn và nguồn lực lao động theo thị trường.

Song song đó, nâng cao vai trò định hướng, kiến tạo và hỗ trợ phát triển của Nhà nước thông qua việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn Tri Tôn đạt tiêu chí đô thị loại 4 nâng cao, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững…

Các chỉ tiêu chủ yếu của thị trấn Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025: thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 74 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp 220 triệu đồng/ha; thu cân đối ngân sách 44 tỷ đồng; tỷ lệ huy động học sinh đầu năm học đạt 99,6%; đào tạo nghề cho 350 lao động/năm, giải quyết việc làm 495 lao động/năm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 10,5%; phấn đấu đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 98%; tỷ lệ hộ sử dụng điện và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; có 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…


NGÔ CHUẨN