Đảng bộ xã Kiến Thành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XV

21/05/2020 - 03:42

 - Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thành Dương Mai Thanh Sơn cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kiến Thành (Chợ Mới, An Giang) đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của toàn Đảng bộ và nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV. Năm 2016 được UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,81 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 71 hộ, thực hiện đạt 12/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra”.

A A

Xã Kiến Thành đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 71 phiên họp Ban Chấp hành, xây dựng 75 nghị quyết, 18 chương trình, 45 kế hoạch, 197 quyết định… nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, vận động quần chúng và xây dựng Đảng. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tính kế thừa, tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng bộ xã Kiến Thành đã phát huy thế mạnh nông nghiệp, chuyển dịch cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả tích cực. Theo đồng chí Dương Mai Thanh Sơn, xác định nông nghiệp là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), địa phương quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang màu, cây ăn trái được 124ha. Nâng tổng giá trị nông nghiệp đạt 93,7 tỷ đồng (tăng 22 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ); ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hiệu quả năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 18,5 tấn/ha.

Theo đồng chí Dương Mai Thanh Sơn, hàng năm, địa phương luôn theo dõi diễn biến tình hình KTXH của tỉnh, huyện để định hướng và có giải pháp điều chỉnh phù hợp, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Kiến Thành thực hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, trồng rau sạch trong nhà lưới, nuôi lươn không bùn...

Thành lập Hội quán Thạnh Phú hoạt động khá hiệu quả, giúp bà con nông dân trao đổi, chia sẻ, áp dụng khoa học - kỹ thuật và các mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng NTM được duy trì và nâng chất, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, công trình xây dựng cơ bản được xây dựng, nâng cấp, đời sống nhân dân từng bước phát triển. Đến nay, duy trì đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu NTM, từng bước thực hiện xã NTM nâng cao.

Kiến Thành có một số ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thế mạnh như: cơ sở cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng, chế biến các mặt hàng tủ, bàn, ghế; đóng sửa chữa ghe, tàu, các cơ sở cơ khí, hàn tiện, sản xuất nước đá, sản xuất tủ nhôm, làm cửa sắt, sản xuất bún… với 104 cơ sở, giải quyết việc làm cho 344 lao động, tổng giá trị đạt hơn 415 tỷ đồng. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển cả quy mô và ngành nghề hoạt động. Toàn xã có 3 chợ được mở rộng mạng lưới kinh doanh dịch vụ - thương mại.

Thế mạnh của xã là vận tải thủy với trên 382 ghe, tàu lớn, nhỏ chuyên chở thuê và mua bán các hàng hóa như: lúa, gạo, cát, tro, hoa màu. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ hơn 325 tỷ đồng (tăng 113 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ). Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 47,6 tỷ đồng (đạt 100% chỉ tiêu), đảm bảo cân đối thu, chi theo quy định.

Nhiệm kỳ qua, Kiến Thành đã huy động nguồn lực được 118 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH nông thôn, từ kinh phí xây dựng NTM, dự án Nam Vàm Nao, như: nâng cấp tuyến đê bao kết hợp bê-tông tuyến đường Cà Mau, Tây mương Lớn, Bắc ấp Sử và các tuyến đường nội đồng như: dòng Sung, kênh Năm - Gáo Một, Lung Giang, đường số 1, đường ấp Chiến Lược. Xây dựng mới, Trung tâm Học tập cộng đồng, cất mới và sửa chữa các phòng của trường THCS để đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. Đã nạo vét 34 tuyến kênh, mương thủy lợi nội đồng; xây dựng 4 cống hở và 21 cống tròn. Đặc biệt, vận động nguồn xã hội hóa trên 26 tỷ đồng rải đá bụi các tuyến nội đồng, sửa chữa các cầu gỗ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và phát triển KTXH.

Văn hóa - xã hội phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, củng cố. Tổ chức bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Công tác vận động quần chúng chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ phát triển KTXH. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cơ sở Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Kiến Thành xác định 3 khâu đột phá: quy hoạch từng vùng trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa màu và cây ăn trái; mời gọi đầu tư tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; thí điểm trồng lúa sử dụng phân hữu cơ sinh học, kết hợp đầu ra sản phẩm; khôi phục mở rộng các tuyến đường giao thông nội đồng. Mời gọi doanh nghiệp đầu tư cầu Kiến Thành - Long Điền B, xây dựng khu thương mại, khu dân cư; nâng cấp chợ Cái Xoài; thành lập khu vui chơi giải trí, thể dục - thể thao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tập trung huy động sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành chương trình NTM nâng cao vào năm 2025.

HẠNH CHÂU