Đảng bộ xã Mỹ An lãnh đạo phát triển kinh tế vươn lên từ nông nghiệp

26/05/2020 - 07:52

 - Là xã thuần nông, 5 năm qua, Đảng bộ xã Mỹ An (Chợ Mới) đã phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tích cực.

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ An Nguyễn Văn Cư cho biết, xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của xã, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, Đảng bộ xã đã vận động nhân dân chuyển đổi 100% đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái. Cải tạo toàn bộ diện tích vườn tạp sang trồng rau màu, cây ăn trái và các loại cây có giá trị kinh tế cao. Thực hiện các giải pháp để đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hiện đại và liên kết với thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Từ đó nâng tổng diện tích canh tác cây màu toàn xã từ 566ha lên 794,9ha, chủ yếu cây bắp gieo trồng chiếm tỷ lệ bình quân trên 85%/năm; diện tích vườn cây ăn trái các loại từ 80ha tăng lên 282,61ha.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm (tăng 3 triệu đồng/người/năm so nghị quyết). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng đường giao thông, trường học, hệ thống nước sạch được đầu tư xây dựng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chính quyền, mặt trận và các đoàn thể không ngừng được củng cố, tạo tiền đề để xây dựng Mỹ An đạt xã nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Từ nhiều năm qua, Mỹ An nổi tiếng với mô hình 2B (bắp-bò), 3B (bắp-bò-biogas), được Công ty Antesco bao tiêu sản phẩm, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mô hình trồng bắp thu trái non kết hợp chăn nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế cao so với trồng lúa. Bởi, đặc điểm của loại hoa màu này là thời gian sinh trưởng ngắn. Mỗi năm, nông dân có thể sản xuất từ 3-5 vụ. Sau gần 2 tháng trồng, bán bắp non lợi nhuận hơn 1 triệu đồng/công, đồng thời tận dụng các nguồn phụ phẩm từ cây bắp cho bò ăn. Sau khi nuôi bò vỗ béo từ 8-10 tháng xuất chuồng, trừ chi phí người chăn nuôi có thể thu lãi 1,5-2 triệu đồng/con/tháng. Nhiều nông dân còn sử dụng phân bò làm khí đốt biogas. Như gia đình ông Nguyễn Văn Hưng (ngụ ở ấp Mỹ Phú) phát triển mô hình 2B hiệu quả, nhân rộng nuôi 10 con bò thịt, mang lại lợi nhuận cao cho gia đình. Nhờ đó, đàn bò toàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển từ 4.125 con đầu nhiệm kỳ nay tăng lên 4.400 con. Mô hình nuôi cá điêu hồng trong lồng, bè được duy trì và không ngừng phát triển, hiện toàn xã có 17.700m3 nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng cá thu hoạch bình quân hàng năm gần 1.500 tấn.

Đến nay, xã có trên 85% trục đường được bê-tông hóa; hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống cầu, đường được nâng cấp, mở rộng đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. 5 năm qua, địa phương huy động nguồn lực gần 81 tỷ đồng đầu tư thực hiện 73 công trình. Kêu gọi nhà đầu tư, tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động chợ Mỹ An, tạo thuận lợi cho người dân trao đổi hàng hóa. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá tốt. Tổng thu ngân sách trên 43,6 tỷ đồng (vượt so nghị quyết), đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách. Hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục và khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 26,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5% (nghị quyết 1,5%); duy trì xã văn hóa NTM 5 năm liền. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu (tăng 6 tiêu chí, 12 chỉ tiêu so cuối nhiệm kỳ trước).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ An Nguyễn Văn Cư chia sẻ: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã quan tâm lãnh, chỉ đạo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 21,36%. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; cải cách hành chính được chú trọng. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Đảng bộ xã Mỹ An hiện có 13 chi bộ, với 258 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ An quyết tâm đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức; phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi vào chiều sâu, bền vững; trong đó nhiệm vụ hàng đầu là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Đảng bộ xã Mỹ An đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: chỉ số cải cách hành chính đứng tốp đầu các xã, thị trấn; kêu gọi đầu tư xây dựng 1-2 kho bãi, nhà máy chế biến; xã hội hóa để bê-tông các tuyến đường nội đồng dài 5.000m. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu Mỹ An đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

HẠNH CHÂU