Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành (Giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025)

07/02/2019 - 07:00

 - Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành (Giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025)

A A

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Châu Thành (Giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025)

1. Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh, Quy mô/ công suất: 101ha. Địa điểm đầu tư: ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh (chưa có quỹ đất sạch).

2. Xây dựng cầu Bình Hòa - Bình Thạnh và Khu dân cư Chợ Thạnh Hòa trung tâm xã Bình Thạnh: >250m; 2,5ha; ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh (chưa có quỹ đất sạch).

3. Khu Đô thị Bình Hòa phía Nam Quốc lộ 91: 22ha; ấp Bình Phú 1 + Phú Hòa 2, xã Bình Hòa (chưa có quỹ đất sạch).

4. Mở rộng KDC - Chợ Trung tâm xã Bình Hòa: 7ha; ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa (chưa có quỹ đất sạch).

5. Trạm dừng chân kết hợp trồng hoa lan công nghệ cao: 5ha; ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa (chưa có quỹ đất sạch).

6. Siêu thị Bình Hòa: 0,1 ha; ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa (đất công).

7. Khu dân cư chợ Bửu Liêm: 5ha; ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình (chưa có quỹ đất sạch).

8. Mở rộng Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Bình: 10ha; ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình (chưa có quỹ đất sạch).

9. Khu dân cư xã An Hòa: 3,6ha; ấp An Hòa, xã An Hòa (chưa có quỹ đất sạch).

10. Khu dân cư - chợ Xép Bà Lý (Hòa Phú 1): 32ha; ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu (chưa có quỹ đất sạch).

11. Khu ẩm thực thị trấn An Châu: 0,3ha; ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu (Đất công).

12. Chợ cụm dân cư Hòa Bình Thạnh (GĐ 2): 0,33ha; ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh (Đất công).

13. Cụm sản xuất gạch ngói xã Hòa Bình Thạnh: 21ha; ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh (Đã có quy hoạch xây dựng; chưa có quỹ đất sạch).

14. Cụm dân cư và chợ trung tâm xã Hòa Bình Thạnh: 5ha; ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh (chưa có quỹ đất sạch).

15. Cụm dân cư và Khu trung tâm thương mại Vĩnh Hanh: 15ha; ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh (Đất công 1ha).

16. Mở rộng khu dân cư - Chợ Trung tâm xã Vĩnh Nhuận: 3 ha; ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận (chưa có quỹ đất sạch).

17. Mở rộng khu dân cư - Chợ Trung tâm xã Tân Phú: 4,2ha; ấp Tân Lợi, xã Tân Phú (chưa có quỹ đất sạch).

18. Chợ cụm dân cư Cần Đăng (giai đoạn 2): 0,3ha; ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng (Đất công).

19. Mở rộng cụm dân cư Mương miễu xã Cần Đăng: 3ha; xã Cần Đăng + xã Vĩnh Hanh (Đất công 2ha).

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN CHÂU THÀNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.836.204         

“CHÂU THÀNH - TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ”