Dấu ấn Đoàn Trường Cao đẳng nghề An Giang

28/06/2022 - 06:56

 - Nhiệm kỳ 2019-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đoàn trường đã thực hiện tốt các phong trào, chương trình đề ra và tổ chức được nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều lợi ích cho xã hội...

A A

Trước ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đoàn trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số nhằm triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng... Các nội dung, hoạt động mang nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân đánh giá cao, tạo dấu ấn nổi bật của thanh niên trường nghề.

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân phòng, chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Đoàn trường còn triển khai cho cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc. Đồng thời, chủ động đăng tải, cung cấp, chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các mô hình hay, các gương điển hình trong phòng, chống dịch, giúp lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Trường Cao đẳng Nghề An Giang hiện khoảng 2.000 học sinh, sinh viên, trong đó đoàn viên chiếm 27,9%. Trong nhiệm kỳ qua, ngoài xung kích trên mặt trận phòng, chống COVID-19, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đạo đức, pháp luật cũng được Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng, thái độ của thanh niên.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Ban Chấp hành Đoàn trường đã chỉ đạo và triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, có điểm nhấn và chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của trường. Trong đó, 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên (“Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”) được triển khai với nhiều nét mới, mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả. Từ đây đã khơi dậy sức mạnh của ĐVTN, tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn, của thanh niên Trường Cao đẳng Nghề An Giang.

Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ, ĐVTN, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng đi vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, đã đề xuất được 1.770 ý tưởng trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn, vượt hơn 52% chỉ tiêu Tỉnh đoàn giao (926 ý tưởng). Một trong những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực là chế tạo và chuyển giao thành công máy phát gạo tự động đầu tiên tại An Giang, giá thành rẻ hơn 1/3 so với thị trường...

Những thành tích ấn tượng của nhiệm kỳ 2019-2022 là tiền đề, động lực để Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ 2022-2024. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề An Giang vững kiến thức, giỏi kỹ năng, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Đoàn trường đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; có ít nhất 1 mô hình thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN giai đoạn 2021-2026.

Đoàn trường còn hướng đến mục tiêu ít nhất 80% chi đoàn đạt loại khá, xuất sắc; phát triển mới 500 đoàn viên; ít nhất 500 đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 100% đoàn viên đóng góp quỹ vận động và tích cực tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, bồi dưỡng, giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng mỗi năm...

ĐỨC TOÀN