Đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”

01/12/2022 - 17:51

Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta xác định 4 nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, thậm chí có mặt gay gắt hơn, đặc biệt các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt với nhiều thủ đoạn thâm độc. Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” luôn là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

A A

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành. “Diễn biến hòa bình” có nhiều cách gọi khác nhau, như: “Chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cạnh tranh hòa bình”, “vượt trên hòa bình”, “chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có tiếng súng”, “phương pháp phi vũ trang”. Mục tiêu nhằm xóa bỏ CNXH trên phạm vi toàn cầu.

Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu, như: Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản; âm mưu thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước XHCN; gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ thì lôi kéo, tiến hành bạo loạn chính trị; làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế trong các nước XHCN; chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống XHCN theo “giá trị Mỹ” và phương Tây; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” để “vô hiệu hóa” quân đội trong các nước XHCN.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Ảnh: tuyengiao.vn.

Với mưu đồ gây chia rẽ nội bộ, làm cho Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ; dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên nhằm gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh trật tự... Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng, chống dịch COVID-19… để tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội nhằm gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Trước đây, khi thực hiện “diễn biến hòa bình”, những kẻ chủ mưu, thù địch, hiếu chiến bên ngoài trực tiếp tiến hành chống phá. Nay, chúng chuyển sang hành động “sau bức màn che”, “bí mật giật dây”, tập trung “nhồi nhét” tư tưởng chống đối, đào tạo, huấn luyện những kẻ “theo đóm ăn tàn”, nội gián, tay sai một cách khá bài bản nhằm lật đổ chế độ chính trị ngay trong nội bộ. Chúng móc nối với những đối tượng cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất nhen nhóm thành các tổ chức chính trị đối lập hoạt động công khai, được “ngụy trang” dưới danh nghĩa các hội, đoàn, tổ chức xã hội dân sự... tập hợp các phần tử phản động, lưu manh, bất mãn đội lốt các chức sắc, chức việc, già làng, trưởng nhóm, trưởng hội... để lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng tại chỗ, chịu sự chỉ đạo của các “chuyên gia chống cộng” bên ngoài. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, nhất là trong trường hợp số đông quần chúng nhân dân bị mê hoặc, tin theo lời hứa hão huyền bằng các khẩu hiệu lòe bịp, bị “sập bẫy” giương sẵn của các trung tâm quyền lực, các tổ chức phản động quốc tế luôn rắp tâm “đục nước béo cò”, tạo cớ can thiệp, chống phá.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn

Trước những âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm kể trên, đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ động, kiên quyết trong nhận diện, đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Để đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần xác định công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, tạo sức đề kháng trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra, coi đây là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

 Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò “hạt nhân” để đưa những thông tin chính thống, tích cực, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ để các thế lực thù địch không còn cơ hội và “đất” để xuyên tạc, chống phá. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

M.T

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới