Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

27/07/2022 - 14:08

 - Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến với các các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và TP. Cần Thơ, nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tại điểm cầu An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.

A A

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Tại cuộc họp, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã báo cáo tình hình phân bổ, giao và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kết quả triển khai các giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.

Tại An Giang được giao tổng số vốn hơn 5.267 tỷ đồng, trong đó từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 1.768 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 3.499,4 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2022, An Giang đã giải ngân hơn 1.232,8 tỷ đồng, đạt 23,40% kế hoạch vốn được giao. Tỉnh phấn đấu đến ngày 30/9/2022 sẽ giải ngân 3.700 tỷ đồng, đạt 70,24% và đến ngày 31/1/2023 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2022; chủ động chuẩn bị các kế hoạch, trình tự thủ tục đầu tư khi thực hiện các dự án.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và giá nguyên vật liệu tăng đột biến; thực hiện việc rà soát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án đầu tư công; xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công tại các ngành, địa phương…

THANH TIẾN

 

tieu-dung-thi-truong
doanh-nhan-doanh-nghiep
san-pham-dich-vu