Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Thoại Sơn

12/04/2024 - 08:29

 - “Thời gian tới, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản lãnh đạo về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, giỏi về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào…” - trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn nhấn mạnh.

Lực lượng công an các cấp phối hợp chăm lo đời sống người dân địa phương

Giai đoạn 2013 - 2023, cùng với cả nước, huyện Thoại Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Song, với sự lãnh, chỉ đạo, sâu sát của cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của huyện được ổn định và có bước phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội được điều chỉnh linh hoạt; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự được giải quyết kịp thời.

Đóng góp vào thành quả chung đó, có sự đóng góp của lực lượng công an và UBMTTQVN huyện trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, 2 đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2023.

Qua đó, cơ bản huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào; tiếp tục nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với những chủ trương,  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện quá trình xây dựng huyện nông thôn mới.

Cụ thể, lực lượng công an và UBMTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tổ chức 4.200 cuộc họp dân, có 110.258 lượt người tham dự. Tổ chức tuyên truyền trong trường học 341 cuộc, 41.000 lượt giáo viên, học sinh tham dự, phát 7.000 tờ bướm tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo 344 cuộc, có khoảng 9.546 lượt người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền có 28.000 lượt học sinh ký giao ước thi đua không sử dụng ma túy; 500 lượt nhà trường ký kết thi đua không có ma túy trong học đường; 5.000 lượt hộ kinh doanh gần trường cam kết không bán chất có liên quan đến ma túy; kiểm tra, cho làm cam kết 480 lượt cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không vi phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, Nhân dân trực tiếp tố giác hoặc tham gia truy bắt tội phạm 259 vụ (52 vụ trộm; 4 vụ cướp; 203 vụ khác); bắt 8 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã ra tự thú, tự báo; triệt xóa 237 vụ tệ nạn xã hội; mời gọi răn đe 759 đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội. Tiến hành hòa giải 4.690 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Đã tiếp xúc tranh thủ được 1.345 lượt người có uy tín tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị phối hợp cùng lực lượng công an quản lý trong công tác cảm hóa giáo dục các loại đối tượng. Trong đó, giáo dục 1.295 lượt người vi phạm pháp luật (trong đó có 308 lượt thanh, thiếu niên hư, càn quấy). Qua giáo dục, có 1.036 người (trong đó, có 284 thanh, thiếu niên) trở thành người tốt. Hướng nghiệp tạo công ăn việc làm 137 người vào các cơ sở sản xuất, dịch vụ…

Từ những kết quả trên, thời giai tới, huyện Thoại Sơn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp công an với Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”, các tổ chức, các ngành trong hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an và MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ. Từ đó, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Thoại Sơn phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

KHÁNH HƯNG