Điều chỉnh nội dung chương trình học kỳ II

23/04/2020 - 04:51

 - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến khung chương trình, kế hoạch năm học. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT An Giang hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT, bao gồm hệ giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

A A

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ giáo dục thường xuyên chỉ đạo các trường THCS và tổ chuyên môn xây dựng lại kế hoạch, phân phối chương trình các môn học theo hướng dẫn điều chỉnh đã được ban hành tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện.

Các trường trung học tiến hành xây dựng lại kế hoạch, phân phối chương trình điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020, để thực hiện dạy học qua internet trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời điều chỉnh để áp dụng khi học sinh đi học trở lại. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện chậm nhất ngày 6-4-2020. Kế hoạch điều chỉnh đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ II, năm học 2019-2020 chậm nhất đến ngày 11-7-2020, trong đó bao gồm thời gian củng cố, hệ thống kiến thức học qua internet và trên truyền hình, thời gian ôn tập, kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối học kỳ.

Riêng khối 9 và 12 kết thúc chương trình học kỳ II chậm nhất đến ngày 20-6-2020 (bao gồm thời gian củng cố, hệ thống kiến thức học qua internet và trên truyền hình, thời gian ôn tập, kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối học kỳ). Sở sẽ áp dụng nội dung hướng dẫn điều chỉnh tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH để tổ chức dạy học trên truyền hình.

Điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II (năm học 2019-2020) đối với cấp THCS, THPT, bao gồm hệ giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh

Các trường trung học đang thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm: xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo hướng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi (tối thiểu đáp ứng yêu cầu như hướng dẫn đối với chương trình chuẩn); không dạy các nội dung vận dụng, nâng cao, chuyên sâu; bảo đảm hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020 phù hợp tình hình thực tiễn tại các trường.

Môn Tin học cấp THCS, nếu trường THCS dạy theo bộ tài liệu của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thì áp dụng điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH. Các trường THCS dạy theo bộ tài liệu của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thì căn cứ gợi ý hướng dẫn điều chỉnh chương trình môn Tin học cấp THCS và điều kiện thực tế của nhà trường để áp dụng.

Đối với một số trường THCS hiện nay dạy theo bộ tài liệu hướng dẫn dạy học Mô hình trường học mới thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (không phải là chương trình riêng). Vì vậy, các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS hướng dẫn giáo viên căn cứ Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp.

Cho phép các trường trung học ưu tiên sử dụng quỹ thời gian dạy học tự chọn cấp THCS, THPT để giảng dạy hoàn thành chương trình các môn học, nhất là những môn học đặc thù không có điều kiện dạy học qua internet trong thời gian học sinh nghỉ học hoặc sử dụng để tăng cường ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 (đối với lớp 9) và thi THPT quốc gia (đối với lớp 12). Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tạm thời dừng các môn học và hoạt động giáo dục không tham gia đánh giá kết quả xếp loại học kỳ, xếp loại cuối năm học của học sinh (trừ giáo dục nghề phổ thông cấp THPT).

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3-10-2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, được Sở GD&ĐT cụ thể tại Hướng dẫn số 03/HD-SGDĐT ngày 2-3-2018 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

*Thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học cần lưu ý giáo viên rà soát kỹ và hiểu đúng các nội dung ở cột “hướng dẫn thực hiện” trong hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH; tuyệt đối không được bỏ sót nội dung. Giáo viên phải có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng, gợi ý, dẫn dắt học sinh khi thực hiện chương trình điều chỉnh.

*Về kiểm tra, đánh giá: ngoài áp dụng các nội dung hướng dẫn tại công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trung học hướng dẫn giáo viên chủ động bố trí số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ vào kế hoạch dạy học được điều chỉnh để đảm bảo đủ số cột kiểm tra/môn học theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12-2011 của Bộ GD&ĐT.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH