Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc tại vùng Bảy Núi

12/05/2024 - 16:54

 - Ngày 12/5, tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), đoàn công tác liên ngành Trung ương, do ông Nguyễn Hữu Thành (Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ) làm trường đoàn, đã tiến hành khảo sát hiện trạng phát triển của TX. Tịnh Biên và huyện Tri Tôn về đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện từ loại II lên loại I. Các sở, ngành tỉnh An Giang, lãnh đạo TX. Tịnh Biên và huyện Tri Tôn đã tiếp đoàn.

Trao đổi tại buổi làm việc

Theo báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, huyện Tri Tôn có tổng điểm các tiêu chuẩn là 76,63 điểm. Trong đó, quy mô dân số cập nhật đến ngày 31/12/2022 của huyện là 169.202 người, diện tích tự nhiên 600,72km2, có 3 thị trấn, 12 xã. Tổng thu ngân sách cân đối 3 năm gần nhất của huyện gần 766,85 tỷ đồng; tổng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế bình quân 3 năm gần nhất chiếm 50,94%.

TX. Tịnh Biên có tổng điểm các tiêu chuẩn là 87,96 điểm. Trong đó, dân số tính đến cuối tháng 12/2022 là 160.924 người; diện tích tự nhiên 354,59km2, có 7 phường và 7 xã. TX. Tịnh Biên tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế bình quân 3 năm gần nhất chiếm 61,25%.

Đoàn công tác đề nghị TX. Tịnh Biên và huyện Tri Tôn bổ sung hồ sơ cơ sở pháp lý minh chứng cho các chỉ tiêu như: Quyết định công nhận xã nông thôn mới, hộ nghèo, xã đạt chuẩn y tế quốc gia, huyện dân tộc miền núi, báo cáo kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; điều chỉnh, cập nhật, bổ sung bản đồ cho đúng với hiện trạng.

Riêng đối với huyện Tri Tôn, tổng số điểm đạt chuẩn còn thấp, đoàn công tác liên ngành Trung ương đề nghị các sở ngành, tỉnh và UBND huyện quan tâm sử dụng nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đầu tư để nâng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt thấp.

N.C