Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo động lực phát triển

29/08/2019 - 07:55

 - An Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực ĐBSCL, có biên giới giáp Vương quốc Campuchia, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh. Xác định tầm quan trọng đó, cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn quan tâm chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Trong buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh nhà, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,35%, mức tăng cao nhất so cùng kỳ nhiều năm qua. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khẳng định vai trò nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển; đã thu hút 79 dự án đầu tư lĩnh vực này, với tổng vốn trên 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đang đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ phát triển thế mạnh du lịch…

Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quốc phòng - an ninh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí ngân sách đầu tư cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt. Là tỉnh biên giới, nhiều tôn giáo, dân tộc, nhiều yếu tố lịch sử, xã hội để lại nên một bộ phận người dân dễ bị các thế lực thù địch tác động làm nảy sinh tư tưởng lệch lạc, mất cảnh giác. Do đó, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, nhất là trong cán bộ chủ chốt, đảng viên, vùng đồng bào dân tộc...

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới; thiết lập quan hệ tốt với các địa phương của nước Campuchia. Làm tốt công tác củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, tỉnh luôn tạo điều kiện hỗ trợ, đầu tư về cơ sở vật chất; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cũng như lực lượng vũ trang trên địa bàn… Nhờ vậy, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới, lãnh thổ được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tặng bức tranh bằng lá thốt nốt cho đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh An Giang

Tỉnh cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao, theo hướng thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và 10/11 huyện, thị xã, thành phố; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, bảo đảm vận hành đúng cơ chế, sát tình huống và tình hình địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được quan tâm thường xuyên…

Sau khi nghe tỉnh báo cáo, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những nỗ lực vượt khó, tinh thần quyết tâm đổi mới của cả hệ thống chính trị và nhân dân An Giang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, lực lượng vũ trang cần nêu cao quan điểm đảm bảo ổn định tuyệt đối về quốc phòng - an ninh để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành. Đặc biệt, 3 lực lượng: quân sự, biên phòng, công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp; chủ động dự báo tình hình diễn biến ngay từ khi mới manh nha. Trước mắt, từng lực lượng nắm chắc nhiệm vụ của mình, rà soát phương án, kế hoạch phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và quan hệ tốt các địa phương của nước bạn có chung đường biên giới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác vận động quần chúng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THU THẢO