HĐND huyện Châu Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 13 bất thường

24/10/2019 - 08:59

 - Ngày 23-10, Thường trực HĐND huyện Châu Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 bất thường, để xem xét, thông qua một số vấn đề quan trọng.

A A

HĐND huyện Châu Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 13 bất thường

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, đóng góp các tờ trình về: Quy hoạch chung đô thị Cái dầu đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị Cái Dầu đến năm 2035; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện.

Đồng thời, xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết liên quan các vấn đề nêu trên.

MỸ LINH