HĐND tỉnh khảo sát du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới

13/05/2020 - 14:49

 - Ngày 13-5, đoàn giám sát HĐND đã đến khảo sát, giám sát việc phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng và công tác duy tu bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cùng các ủy viên Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh cùng đi với đoàn.

A A

HĐND tỉnh khảo sát du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới

HĐND tỉnh khảo sát du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới

Đoàn kiểm tra, giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại khu du lịch cồn Én Tấn Long

Đoàn đã đi thực tế công trình đầu tư xây dựng khu du lịch tại cồn Én-Tấn Long (xã Tấn Mỹ) của Công ty TNHH MTV Dương Khang và công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, đình thần Mỹ Hưng (xã Mỹ Hiệp).

Sau đó làm việc với UBND, các ban, ngành huyện Chợ Mới đánh giá việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng, huyện Chợ Mới; công tác  duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; các khó khăn hạn chế và xác định trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

HĐND tỉnh khảo sát du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới

Đoàn kiểm tra, giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND, các ban ngành huyện Chợ Mới

Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương cần có danh mục kêu gọi đầu tư du lịch, phát huy các di tích lịch sử văn hóa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu du lịch, mở rộng đường giao thông đến khu du lịch; gắn kết du lịch với các làng nghề truyền thống; xác định rõ lượng khách du lịch, điểm thu hút khách và đánh giá hiệu quả tour, tuyến du lịch đã kết nối, tháo gỡ khó khăn; tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU