Hiệp đồng kế hoạch bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021

05/03/2021 - 15:30

 - Sáng 5-3, Ban Quản lý Lâm trường (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị hiệp đồng kế hoạch bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2021 với các đơn vị, địa phương có liên quan.

A A

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đề nghị Ban Chỉ huy Lâm trường thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thời tiết, nhất là mùa khô, phối hợp địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân vào rừng bắt ong, lấy củi, sử dụng lửa bất cẩn làm cháy rừng.

Các khu vực trọng điểm được xác định trong kế hoạch phải bố trí đầy đủ phương tiện, máy chữa cháy sẵn sàng cơ động, xử lý kịp thời. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, khi xảy ra tình huống nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ ứng cứu được ngay, không để xảy ra cháy lớn.

GIA KHÁNH