Hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ dân tộc nghèo, khó khăn ở thị trấn Óc Eo

18/03/2023 - 13:00

 - Ngày 18/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã trao vốn cho hội viên phụ nữ người dân tộc nghèo, khó khăn ở thị trấn Óc Eo.

A A

Trao vốn cho hội viên phụ nữ người dân tộc nghèo, khó khăn ở thị trấn Óc Eo

Trao 12 bình chứa nước cho hội viên phụ nữ dân tộc

Có 5 hộ gia đình hội viên phụ nữ người dân tộc nghèo, ở thị trấn Óc Eo được trao vốn (20 triệu đồng/hộ). Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021- 2025.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn đã trao 12 bình chứa nước (loại 500 lít) cho hội viên phụ nữ dân tộc sống trên núi Ba Thê (mỗi bình chứa nước trị giá 1,4 triệu đồng), với tổng kinh phí gần 17 triệu đồng, từ nguồn vận động các nhà hảo tâm.

PHƯƠNG LAN 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu