Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

11/08/2020 - 06:47

 - Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác giám định tư pháp năm 2020 cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Trung tâm Pháp y, công chức làm công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp...

A A

Các đại biểu được TS Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) truyền đạt các vấn đề chung về giám định; vai trò giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng; vấn đề trưng cầu, yêu cầu giám định và giá trị kết luận của giám định tư pháp. Hội nghị cung cấp, bổ sung một số quy định, chính sách mới về giám định tư pháp; quyền, nghĩa vụ của giám định viên tư pháp theo quy định của pháp luật; kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp; kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người giám định tư pháp, đặc biệt kỹ năng bảo vệ kết quả giám định tư pháp tại phiên tòa.

N.R