Hội Nông dân Đa Phước tích cực xây dựng nông thôn mới

31/07/2018 - 07:29

 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (ND) xã Đa Phước (An Phú) đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua. Từ đó, góp phần động viên hội viên ND phát triển kinh tế, tích cực tham gia đóng góp nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của địa

Tỉ lệ hộ nghèo ở xã Đa Phước giảm theo các năm

Đa Phước là địa phương có mật độ dân số đông nhất huyện An Phú, với 4.723 hộ, khoảng 19.655 nhân khẩu. Xã có 4 dân tộc sinh sống là: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Đa Phước là một trong những xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên chính quyền địa phương luôn đặt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân là vấn đề trọng tâm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội ND xã Đa Phước đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM đối với các tầng lớp Nhân dân. Hội đã vận động ND tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (SXNN) thông qua các chương trình: “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho bà con ND. Ngoài ra, còn thành lập các Tổ SX hợp tác SX lúa an toàn giúp ND có được diễn đàn để trao đổi thông tin, kỹ thuật tiên tiến. Từ đó, tạo điều kiện để ND phát triển kinh tế.

Hội ND xã Đa Phước vận động hội viên, ND tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM không cần vốn đầu tư của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí để được công nhận xã NTM. Đến nay, ND đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức và hiến trên 5,4ha đất để nâng cấp, bê-tông các tuyến đường ra đồng, lộ giao thông NT; đóng góp xây dựng đèn chiếu sáng NT; xây cất nhà Tình thương... tổng giá trị trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn vận động cán bộ, hội viên, ND vệ sinh cảnh quan môi trường. Thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững, hội đã vận động, tổ chức mở lớp dạy nghề, hỗ trợ vốn cho 22 hộ chăn nuôi bò sữa, với số tiền trên 600 triệu đồng từ nguồn quỹ Hỗ trợ ND. Ngoài ra, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã phát triển ổn định. Đặc biệt, dịch vụ du lịch làng Chăm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm...  Đồng thời, hội đã giới thiệu việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, tăng cường nguồn vốn vay ưu đãi cho phát triển sản xuất - kinh doanh. Qua 1 năm thực hiện mô hình giảm nghèo, toàn xã đã có 95/263 hộ thoát nghèo.

Chủ tịch Hội ND xã Đa Phước Nguyễn Quang Trí cho biết, qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng NTM là phục vụ thiết thực đời sống, tinh thần của người dân nên được sự đồng thuận cao. Đến nay, xã đã thực hiện hoàn thành 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu. Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của Hội ND trong việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM sâu rộng với nhiều hình thức; góp phần cổ vũ, động viên bà con ND tích cực tham gia xây dựng NTM, thúc đẩy phong trào thi đua SX - kinh doanh lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều người tham gia.

ĐỨC TOÀN