Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vốn cho nông dân chăn nuôi bò thịt

06/08/2019 - 16:23

 - Ngày 6-8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân vốn chăn nuôi bò cho 16 hộ nông dân xã Đa Phước (An Phú).

A A

Nông dân xã Đa Phước làm thủ tục vay vốn


 
Nhận quyết định vay vốn và tiền hỗ trợ

Theo đó, các hộ được vay từ 15 đến 30 triệu đồng, để phát triển chăn nuôi bò, với tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng, từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Đây là lần thứ 2, nông dân xã Đa Phước được tiếp cận nguồn vốn vay, nhằm phát triển sản chăn nuôi bò, để tăng nguồn thu, cải thiện đời sống.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã  hỗ trợ mô hình trồng cây ăn trái theo hướng an toàn cho 10 hộ  xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn), với số tiền 300 triệu đồng. 

THANH TIẾN