Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

17/11/2020 - 13:31

 - Sáng 17-11, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020). Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây tham dự.

A A

Khen thưởng cho các tập thể…

Và các cá nhân đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội

Phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua, MTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên, các phường, xã  đến Ban công tác Mặt trận khóm, ấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; có nhiều đóng góp trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng được nâng chất.

Qua đó, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dân thành phố ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng để TP. Long Xuyên trở thành thành phố Nông thôn mới và đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Dịp này, UBND TP. Long Xuyên đã khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2020.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH