Hợp tác tiêu thụ lúa, gạo

20/09/2019 - 06:43

 - Chiều 19-9, Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã cùng chủ trì hội nghị thúc đẩy hợp tác, liên kết trong tiêu thụ lúa, gạo.

A A

Hợp tác tiêu thụ lúa, gạo

Thảo luận chính sách tín dụng nông nghiệp

Đồng thời, ký kết Chương trình hợp tác liên ngành công thương - nông nghiệp-  ngân hàng trong tiêu thụ lúa, gạo tỉnh An Giang (giai đoạn 2019-2020).Tại hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo được thông tin về tiềm năng thị trường Hồi giáo với 1,8 tỷ người, quy trình cấp chứng nhận Halal để đủ điều kiện cung ứng cho cộng đồng theo đạo Hồi. Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã thảo luận về kế hoạch thu mua gạo của doanh nghiệp từ nay đến năm 2020, trao đổi chính sách cho vay phục vụ ngành nông nghiệp, công tác hỗ trợ, phối hợp xúc tiến thị trường…

Năm 2019, tổng diện tích trồng lúa của tỉnh đạt 625.400ha, sản lượng dự kiến hơn 3,92 triệu tấn. Năm 2020, tổng diện tích trồng lúa khoảng 635.400ha, sản lượng dự kiến 4 triệu tấn.

NGÔ CHUẨN