Hướng dẫn đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị huyện Tri Tôn

06/12/2023 - 17:31

 - Ngày 6/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023 cho 57 chi, đảng bộ cơ sở toàn huyện.

Các đại biểu dự triển khai

Các đại biểu được nghe những quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Theo đó, đối tượng kiểm điểm gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Chi ủy cơ sở, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở; tập thể lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; tập thể Thường trực HĐND cấp huyện và xã; Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã.

Về cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng một cách nghiêm túc, đúng quy trình; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước.

Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

N.C