Huyện ủy Châu Thành họp rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

13/03/2020 - 16:04

 - Ngày 13-3, Huyện ủy Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở kết quả công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy khẩn trương xây dựng thống nhất chương trình, kịch bản đại hội, mẫu danh sách và tổ chức tập huấn công tác kiểm phiếu.

Các Chi, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, chú trọng việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ…

TRUNG HIẾU