Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm

12/05/2020 - 15:21

 - Ngày 12-5, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) Nguyễn Văn Tám chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

A A

Thực hiện Kế hoạch số 99 của Huyện ủy, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 94 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ: thị trấn Mỹ Luông (đại hội trực tiếp bầu Bí thư), xã Long Điền A (để rút kinh nghiệm cho Đảng ủy xã-thị trấn), Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (để rút kinh nghiệm cho Đảng ủy ngành huyện và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy), Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (rút kinh nghiệm cho các chi bộ).

Qua giám sát tổ chức đại hội cho thấy, việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng văn kiện đại hội đánh giá, đề ra giải pháp sát tình hình thực tiễn, chất lượng. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, dân chủ, tạo nên sự nhất trí cao trong đại hội. Công tác tuyên truyền được quan tâm tổ chức tốt, an ninh trật tự bảo đảm. Một số hạn chế qua các đại hội điểm cũng được Huyện ủy nêu để rút kinh nghiệm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU