Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

05/12/2022 - 18:55

 - Chiều 5/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022.

A A

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Nguyễn Thành Nhân  trao quyết định, chỉ đạo Ban Cán sự lớp

Lớp học diễn ra đến ngày 23/12/2022. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: 2 chuyên đề mang tính tổng quan, 6 chuyên đề kỹ năng và 2 chuyên đề báo cáo, với các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm thực thi công vụ trong thời kỳ mới...

Tin, ảnh: MINH HIỂN – PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu