Khảo sát năng lượng tái tạo tại Tri Tôn

08/08/2019 - 07:43

 - Chuyến khảo sát do Trường Đại học An Giang cùng đoàn chuyên gia Công ty khí sinh học Me Le Biogas GmbH (Cộng hòa liên bang Đức) phối hợp thực hiện.

A A

Làm việc với UBND huyện Tri Tôn sau khi khảo sát thực tế tại trang trại chuối cấy mô SD, trại chăn nuôi heo Hoàng Vĩnh Gia và Việt Thắng, các chuyên gia cho rằng, nguồn phế phẩm dồi dào từ trồng trọt, chăn nuôi sẽ là nguyên liệu quan trọng để sản xuất năng lượng tái tạo. Công ty khí sinh học Me Le Biogas GmbH sẽ nghiên cứu thu mua phế phẩm từ thân và lá cây bắp, cây chuối, phế phẩm từ chăn nuôi bò, heo để sản xuất điện (tại Đức, giá mua thân cây bắp là 40 Euro/tấn, phế phẩm chăn nuôi là 10 Euro/tấn).

Hiện nay, Trường Đại học An Giang được UBND tỉnh giao làm đầu mối phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, đồng thời hợp tác với Công ty khí sinh học Me Le Biogas Gmbh để nghiên cứu tính khả thi trong sản xuất tập trung khí sinh học biogas từ nguồn phế phẩm nông nghiệp và sinh khối hữu cơ tại An Giang.

N.C