Kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP. Châu Đốc, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)

21/06/2019 - 16:47

 - Ngày 21-6, Thường trực HĐND TP. Châu Đốc tổ chức kỳ họp lần thứ X (bất thường), để xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên UBND TP. Châu Đốc, nhiệm kỳ 2016-2021 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2019 kết hợp với thông qua các dự án đầu tư xây dựng.

A A

Các đại biểu tham qua biểu quyết tại kỳ họp

Theo đó, HĐND TP. Châu Đốc đã thông qua tờ trình về dự toán thu, chi ngân sách của thành phố năm 2019; tờ trình về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035.

Đồng thời, thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thành phố đối với ông Lê Phạm Trường Vũ và La Tuấn Minh; giới thiệu, bầu bổ sung thành viên UBND TP. Châu Đốc, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thành Trí, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố và bà Vũ Thanh Trúc, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố…

Tin, ảnh: THANH TIẾN