Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2016-2021

04/03/2021 - 17:09

 - Chiều 4-3, Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2016-2021), để lấy ý kiến các đại biểu về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do HĐND bầu theo luật định.

A A

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp

Tặng hoa ông Trần Bá Phước (thứ 2, từ trái sang) và ông Lâm Văn Bá

 

Theo đó, các đại biểu đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đối với ông Trần Bá Phước và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lâm Văn Bá.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Hồ Thanh Nu và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Chau Chanh Đô Ra.

Bên cạnh, còn thông qua Tờ trình số 37/TT-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Thuê thiết bị kết nối hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2020-2024”.

THANH TIẾN