Lãnh đạo tỉnh An Giang gặp gỡ các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ

18/11/2020 - 14:21

 - Sáng 18-11, lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị gặp gỡ báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh nhằm triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tân Văn Ngữ chủ trì hội nghị.

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ cho biết, toàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí, với hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo. Báo chí An Giang luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Đội ngũ những người làm báo luôn là lực lượng tích cực, tiên phong góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với các cơ quan báo chí, Liên hiệp Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã có nhiều hoạt động trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; tập hợp văn nghệ sĩ xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật tỉnh nhà, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tác phẩm văn học – nghệ thuật không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và bản sắc văn hoá dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí, giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua. Qua đó khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để các phóng viên, các văn nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và Liên hiệp Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh phải thật sự đoàn kết và phát huy tinh thần đoàn kết tại cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ. Đội ngũ những người làm báo và giới văn nghệ sĩ cần tiếp tục đánh thức đam mê, dấn thân, cống hiến để có thêm những tác phẩm hay, thật sự là món ăn tinh thần cho độc giả, trong đó cần tập trung làm tốt việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) vào cuộc sống, định hướng nhân dân đồng lòng cùng tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra…

MỸ LINH – TRỌNG TÍN