Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2

21/07/2021 - 14:00

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đợt 2 sẽ diễn ra trong ngày 6 và 7-8. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi cụ thể của các môn thi/bài thi.

A A

Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dành cho đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lịch chi tiết các môn thi/bài thi của đợt 2 như sau:

Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 -0

Theo HOA LÊ (Báo Nhân Dân)