Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu năm 2020

29/12/2020 - 05:17

 - Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã nỗ lực phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và người lao động. Kết quả đã đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu đạt và 10 chỉ tiêu vượt, góp phần thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là các kết quả: kết nạp 5.157 đoàn viên (đạt 103,14%), thành lập 8 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên (đạt 800%); giới thiệu 1.568 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp (đạt 104,39%); thu tài chính công đoàn ước đạt 93,66% dự toán Tổng Liên đoàn Lao động giao từ đầu năm và đạt 104,44% dự toán điều chỉnh; tổ chức Tháng Công nhân ở 246 CĐCS doanh nghiệp (đạt 100%).

Đặc biệt, trong môi trường doanh nghiệp, công đoàn ngày càng thể hiện rõ vai trò tham gia bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, như: thành lập mới Ban Nữ công quần chúng ở 6 CĐCS ngoài khu vực nhà nước (đạt 600%); ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 12 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (đạt 150%); đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên…

MỸ HẠNH