Long Xuyên: Gần 68% trường đạt chuẩn Quốc gia

17/08/2020 - 07:06

 - Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên, địa phương hiện có 38/56 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 67,86%. Cụ thể, gồm 11 đơn vị mầm non, 17 đơn vị tiểu học, 10 đơn vị THCS. Còn lại 18 trường chưa đạt chuẩn do cơ sở trường lớp đã xuống cấp, diện tích mặt bằng, trang thiết bị thiếu, chất lượng giáo dục chưa đồng đều.

A A

Để tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thành phố đang lên kế hoạch trang bị các phòng chức năng, tạo quỹ đất cho các trường theo tiêu chuẩn quy định; xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị đồng bộ, khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được cấp, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng. Về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học, xem đây là khâu đột phá. Tích cực tuyên truyền công tác xã hội hóa giáo dục, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, các nguồn lực hợp pháp để đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

G.K