Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2019 tăng mạnh

16/12/2019 - 13:57

Năm 2019, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam sẽ đạt 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

A A

Theo các chuyên gia kinh tế, năm nay lượng kiều hối chuyển về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng do nền kinh tế ổn định, lòng tin của kiều bào lớn nên lượng kiều hối đổ về ngoài cho mục đích tiêu dùng còn dành cho đầu tư./.

Theo Vietnam+