Mời gọi liên kết tiêu thụ nhãn xuồng Khánh Hòa

01/07/2021 - 13:46

 - Đến nay, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch nông nghiệp (HTX TMDVNN) Khánh Hòa (ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) đã phát triển được 130ha trồng nhãn xuồng cơm vàng tại xã Khánh Hòa.

A A

Nhãn xuồng cơm vàng được thu hoạch tại vườn

Nhãn xuồng Khánh Hòa đạt sản phẩm OCOP 3 sao

Quy trình sản xuất được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Thương hiệu nhãn xuồng Khánh Hòa đã được UBND tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao (Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang). Hiện, có khoảng 90ha nhãn xuồng cơm vàng đang cho thu hoạch, ước sản lượng tương đương 500 tấn.

HTX TMDVNN Khánh Hòa đang mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên kết, hợp tác tiêu thụ sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng. Giá bán tại vườn khoảng 35.000 đồng/kg (loại 1), 22.000 đồng/kg (loại xô).

Thông tin chi tiết, liên hệ HTX TMDVDL Khánh Hòa thông qua ông Võ Quốc Thanh (điện thoại 0977.242.470).

NGÔ CHUẨN