Mùa nước nổi đi qua

08/11/2019 - 08:37

 - Năm 2019 lũ về chậm so với mọi năm, nhưng đã mang về nhiều lượng nước, lượng phù sa màu mỡ bồi đắp cho đất giúp người dân nâng cao sản lượng nông nghiệp. Mùa nước nổi còn là mùa để người dân làm các loại hình, dịch vụ du lịch; khai thác từ nguồn lợi thủy sản, cải thiện đời sống. Những ngày qua, nhiều nơi nước đã rút, người dân đã ra đồng dọn đất chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

A A

Rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên) thu hút du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn trong mùa nước nổi

Tận dụng nước lũ, nông dân nuôi vịt thả đồng.

Cất vó mưu sinh mùa lũ.

Thu hoạch bông điên điển trên đồng lũ

Mua bán cá tại chợ “ma” giữa người dân đánh bắt trên đồng lũ với bạn hàng

Thu mua ốc vận chuyển lên tiêu thụ thị trường TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác

Nông dân dọn đất chuẩn bị xuống giống vụ mùa mới.

THANH HÙNG