Nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở An Giang

17/08/2022 - 02:42

 - Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thời gian qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

A A

Trao bảng tượng trưng nhà Nghĩa tình dân vận cho Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú và Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động và có những khó khăn, thách thức đặt ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã sớm dự báo và nhận định đúng tình hình; chủ động triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Các cấp ủy Đảng, hệ thống dân vận tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, để triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác; kịp thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận phù hợp tình hình thực tế; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là việc tập hợp, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Đặc biệt, công tác dân vận lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường, thắt chặt tình quân - dân trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục thiên tai, sạt lở…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các biện pháp hỗ trợ, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
 

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước nâng cao về chất lượng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Hình thức phát động các phong trào ngày càng phong phú, sát hợp với tình hình thực tế, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi.

Có thể kể đến, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hay như chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động tỉnh (đến nay, toàn tỉnh có 5.811 lượt sáng kiến, đạt 116,22% chỉ tiêu giai đoạn 1). Đó còn là cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, mô hình “Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” của Tỉnh đoàn (có 2.394 ý tưởng trên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam)…

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang mang lại những kết quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người sử dụng lao động, đoàn viên, người lao động. Qua đó, kịp thời lắng nghe và giải đáp, tháo gỡ những ý kiến, kiến nghị từ đoàn viên, người lao động liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội, như: Tình hình giá cả, đời sống, việc làm, chính sách chăm lo, an sinh xã hội, nhu cầu tuyển dụng lao động…

Hội Nông dân tỉnh An Giang thành lập đoàn giám sát việc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn). Qua đó, đoàn đã có những đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền về cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển, như: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã; khuyến khích, hỗ trợ, các chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để liên kết các hợp tác xã.

Để công tác dân vận ngày càng hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về công tác dân vận. Tăng cường công tác dân vận khéo trong xây dựng NTM tiến tới NTM nâng cao; tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư.

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu