Nâng cao vai trò Hội Nông dân trong tình hình mới

09/05/2018 - 06:48

 - Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân (ND) TP. Châu Đốc sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp ND trong phát triển nông nghiệp (NN), xây dựng nông thôn mới (NTM) và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Hội ND TP. Châu Đốc (An Giang)  Nguyễn Hoàng Sơn cho biết: “Nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất NN bình quân của ND Châu Đốc tăng gần 1,2%/năm, năng suất lúa ổn định từ 6,5 đến 7,5 tấn/ha/vụ. Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây lâu năm và giảm dần diện tích lúa kém hiệu quả. Đồng thời, ND Châu Đốc thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm, ứng dụng nhiều mô hình NN công nghệ cao… Từ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 52 triệu đồng/năm. Ở vùng NT Vĩnh Tế, Vĩnh Châu có bước phát triển rõ rệt, GDP đầu người đạt trên 41 triệu đồng/năm”.

Những kết quả trên bắt nguồn từ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội cùng sự năng động của người ND. Nhiệm kỳ qua, Hội ND TP. Châu Đốc đã chủ động ký kết nhiều chương trình phối hợp với ngành chuyên môn, doanh nghiệp, các nhà khoa học để chuyển giao, tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến hội viên (HV). Hiện nay, TP. Châu Đốc có 7 câu lạc bộ (CLB) khuyến nông, CLBND phát triển bền vững thu hút hàng ngàn HV tham gia.

“Về công tác hỗ trợ vốn, chúng tôi đã vận động quỹ “Hỗ trợ ND” thêm được 315 triệu đồng trong 2 năm 2016 - 2017. Đồng thời, cho ND vay vốn phát triển các mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi lươn, nuôi gà trên đệm lót sinh học ở phường Vĩnh Nguơn, phường Châu Phú A, phường Núi Sam, phường Châu Phú B và xã Vĩnh Tế”- ông Nguyễn Hoàng Sơn cho biết.

Nâng cao vai trò Hội Nông dân trong tình hình mới

Châu Đốc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hội ND TP. Châu Đốc đã kết nạp HV vượt 120%; đào tạo, nâng tỷ lệ HV lên 70% so với lao động NN và 85% so với hộ NN. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển, góp phần tích cực xây dựng NTM, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Các cấp hội còn thực hiện tốt việc dạy nghề cho ND, tham gia giám sát phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HV, ND…

Nhiệm kỳ mới, Hội ND TP. Châu Đốc phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt của phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh song song với việc tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, HV.

Ban Chấp hành HND TP. Châu Đốc phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: kết nạp HV đạt tỷ lệ 72% so với số lao động NN và 85% cơ sở hội vững mạnh; phấn đấu 100% chi hội có quỹ hội. Đồng thời, nỗ lực đến cuối nhiệm kỳ, quỹ “Hỗ trợ ND” thành phố đạt 800 triệu đồng; số ND giỏi trong nhiệm kỳ tăng 5% trở lên, doanh thu tăng gấp 1,5-2 lần so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, Hội ND TP. Châu Đốc sẽ phối hợp Hội ND tỉnh thực hiện 1-2 dự án từ nguồn vốn Trung ương và các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ HV phát triển mô hình làm ăn mới có hiệu quả kinh tế cao.

“Chúng tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, HV, ND đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội ND TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2018-2023. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và mong đợi của HV, ND toàn thành phố”- Chủ tịch Hội ND TP. Châu Đốc Nguyễn Hoàng Sơn kỳ vọng.

 THANH TIẾN