Ngày 17-10, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động quỹ “Cây mùa xuân”

10/10/2019 - 13:52

 - Ngày 10-10, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động quỹ “Vì người nghèo” 9 tháng của năm 2019 và thống nhất kế hoạch phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và vận động quỹ “Cây mùa xuân” Tết Canh Tý 2020.

A A

Ngày 17-10, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động quỹ “Cây mùa xuân”

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát biểu tại cuộc họp

9 tháng của năm 2019, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật gần 152 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng từ cán bộ, đảng viên đóng góp, để hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn hơn 51.600 hộ nghèo, cận nghèo cần giúp đỡ.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban vận động tỉnh đã thống nhất, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 sẽ diễn ra từ 17-10 đến 18-11; lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và vận động quỹ “Cây mùa xuân” Tết Canh Tý 2020 bắt đầu từ ngày 17-10.

Đồng thời, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nhắn tin ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, nhằm phát huy tinh thần tương ái, đoàn kết giúp nhau trong cộng đồng của các tổ chức, cá nhân, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

Tin ảnh: HẠNH CHÂU