Ngày 9 và 10-7, diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh

29/06/2020 - 05:21

 - HĐND tỉnh vừa thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Kỳ họp sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 9-7, tại hội trường UBND tỉnh An Giang.

A A

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến 10-7-2020 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm; xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cử tri có thể liên lạc số điện thoại (0296)3.852.289 để phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp.

THU THẢO